Okolice, które można zwiedzić w naszym regionie

Okolice | Szlaki turystyczne

Dymarki Świętokrzyskie

Dymarki Świętokrzyskie

Wśród różnorodnych i często bardzo wyrafinowanych metod badawczych, którymi posiłkuje się współczesna archeologia ważne miejsce zajmuje eksperyment naukowy. Empiryczne prześledzenie różnych zjawisk, procesów, a zwłaszcza technologii produkcji i odniesienie ich do dostępnych analogii etnograficznych, jest poniekąd koniecznością wynikającą z ograniczonej wymowy źródeł archeologicznych, które z reguły, tylko w bardzo ogólny sposób pozwalają odtworzyć realia minionych epok. Na gruncie takich właśnie naukowych dociekań powstały "Dymarki świętokrzyskie"- wielka impreza plenerowa regionu świętokrzyskiego.


Święty Krzyż - Klasztor

Klasztor na Świętym Krzyżu

Łysiec (zwany też Łysą Górą) to drugie co do wysokości wzniesienie Gór Świętokrzyskich. Znajduje się tu zespół budynków klasztornych - Święty Krzyż. W dawnych czasach było to miejsce kultu pogańskiego. Na początku XI wieku powstało tu opactwo benedyktynów skasowane w 1818 roku. W latach 1884-1939 w budynkach poklasztornych znajdowało się więzienie, a w latach 1941-42 obóz dla radzieckich jeńców radzieckich. W zespole budynków opactwa warto zobaczyć: gotyckie krużganki, klasycystyczny kościół, kaplicę Świętego Krzyża, zwaną też kaplicą Oleśnickich. W części budynków poklasztornych mieści się Muzeum Przyrodniczo-Leśne Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Na północnym stoku Łysej Góry znajduje się dużych rozmiarów gołoborze - rumowisko skalne, z którego rozpościera się szeroka panorama. Ładne widoki można także oglądać ze wschodniego zbocza Łysej Góry.


Krzyżtopór

Zamek Krzyżtopór w Ujeździe

Zamek został wybudowany w typie palazzo infortezza, czyli łącząc cechy rezydencji z cechami obronnymi. Obiekt wzniesiony z miejscowego kamienia, stanowił zespół pałacowy i mieszkalno- gospodarczy z bastionowym systemem fortyfikacji na planie regularnego pięcioboku. Założenie wyznaczał obwód oskarpowanych wałów ziemnych z pięcioma bastionami: północnym (Baston "Wielki Barbakan"), północno-wschodnim (Bastion "Oto dla Ciebie"), północno-zachodnim (Bastion "Korona") południowo-zachodnim (Bastion "Szary Mnich") i południowo-wschodnim (Bastion "Smok"). Dwa ostatnie znajdują się na linii bramy wjazdowej (z krzyżem i toporem).


Pałac w Kurozwękach

Zespół pałacowy w Kurozwękach

Gotycki zamek został zbudowany przez rodzinę Kurozwęckich w drugiej połowie XIV w. a rozbudowany w XV w. Następnie zamek przechodził do Lanckorońskich w XVI w., Męcińskich w XVII w. i Sołtyków w XVIII w., którzy przebudowali swą siedzibę na barokowy pałac. Około 1770 r. przebudowano go jeszcze raz, tym razem w stylu klasycystycznym. Od 2. poł. XIX w. do 1945 r. zamek należał do Popielów. Uwiecznił go S. Żeromski w Popiołach jako "Grudus".


Jaskinia Raj

Jaskinia Raj

Jaskinia Raj jest typową jaskinią krasową rozwiniętą w wapieniach. Choć niewielka, wyróżnia się wśród polskich jaskiń bogatą i dobrze zachowaną szatą naciekową. Należy do nielicznych w kraju jaskiń oświetlonych elektrycznie (oświetlenie światłowodowe) i udostępnionych do zwiedzania pod opieką przewodnika. Korytarze jaskini wytworzone zostały w wapieniach środkowego dewonu, które ok. 360 milionów lat temu powstały na dnie płytkiego morza. Rozwój jaskini zachodził w kilku etapach, głównie pod koniec trzeciorzędu i w czwartorzędzie.


Park Jurajski w Bałtowie

Park Jurajski w Bałtowie

W rejonie Gór Świętokrzyskich już od lat siedemdziesiątych XX wieku znajdowano w skałach jurajskich ślady największych gadów w dziejach Ziemi - dinozaurów. W związku z przypuszczeniem, iż w Bałtowie i jego okolicach mogą znajdować się ich tropy, Gerard Gierliński - pracownik Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie, rozpoczął badania na tym terenie. Wkrótce, w prasie ogólnopolskiej i naukowej (więcej informacji) pojawiły się informacje o odkryciach tropów górnojurajskich dinozaurów - allozaura, stegozaura, kamptozaura i kompsognata. Odkrycie to wywołało zainteresowanie nie tylko mediów, ale i lokalnej społeczności.

Wszystkie Prawa Zastrzeżone (c) Miszczuk Noclegi
Projekt Graficzny i Realizacja multiPIXEL 2009
strona startowa | o nas | okolice | galeria | mapa dojazdowa | kontat